Banner k článkom z podujatia SOH U12

Výzva na usporiadanie Slovak Open Handball U12 2018

Slovenský zväz hádzanej týmto oznamuje, že hľadá usporiadateľa pre SOH U12 2018. Termín konania podujatia je od 8-10. júna 2018 a prípadný záujem o usporiadanie je možné poslať poštou na adresu SZH formou žiadosti.

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a  dievčatá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci – narodení po 1.1.2005
B dievčatá  – narodené po 1.1.2005

V príslušnej kategórii môžu štartovať hráči a hráčky mladší. Štart starších hráčov  pre jednotlivé kategórie nemôže byť. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú.
Každý hráč(-ka) môže v rámci jednaj kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo.
Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

Kontakt:

Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava 3

Bližšie info na halasova@slovakhandball.sk, propozície v sekcií Mládež – Dokumenty žiactvo