Oficiálne logo podujatia Slovak Open Handball kategórie U12

Výzva na usporiadanie Slovak Open Handball U12 2018

Slovenský zväz hádzanej týmto oznamuje, že hľadá usporiadateľa pre SOH U12 2018. Termín konania podujatia je od 8-10. júna 2018 a prípadný záujem o usporiadanie je možné poslať poštou na adresu SZH formou žiadosti.

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a  dievčatá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci – narodení po 1.1.2005
B dievčatá  – narodené po 1.1.2005

V príslušnej kategórii môžu štartovať hráči a hráčky mladší. Štart starších hráčov  pre jednotlivé kategórie nemôže byť. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú.
Každý hráč(-ka) môže v rámci jednaj kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo.
Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

Kontakt:

Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava 3

Bližšie info na halasova@slovakhandball.sk, propozície v sekcií Mládež – Dokumenty žiactvo