Oficiálne logo podujatia Slovak Open Handball kategórie U12

Uhradiť treba nielen štartovné ale aj účastnícke balíčky

Prihlásení účastníci letného mládežníckeho hádzanárskeho podujatia Slovak Open Handball (SOH) vo vekových kategóriách do 12 a 14 rokov a Mini Open Handball (MOH) do 10 rokov mali do utorka 15. júna uhradiť poplatky spojené so štartom na turnaji v Žiline, ktorý sa uskutoční v termíne 2. – 4. júla 2021. Zároveň je potrebné zaslať súpisky s upresneným počtom zúčastnených hráčov a realizačného tímu

“Jednotlivé kluby chceme upozorniť, že nestačí, aby zaplatili len samotné štartovné, ale zároveň je potrebné uhradiť aj platbu za pobytové balíčky a zároveň je nutné poslať súpisky s upresneným počtom zúčastnených – meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo dresu, realizačný tím – meno a priezvisko. Treba sa riadiť pokynom k platbe, ktorý uvedený pod článkom ako príloha. Písomné storno účasti s vrátením 100 % prostriedkov je možné do stredy 23. 6. 2021. Po tomto termíne poplatok za stravu a ubytovanie nebude možné vrátiť,” zdôrazňujú organizátori žilinského podujatia.

Tí zároveň upozorňujú kluby i rodičov, že ohľadom podmienok spojených s účasťou na podujatí v súvislosti s COVID-19 je potrebné počkať na stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, ktoré vydá stanovisko k predmetnej akcii v piatok 25. júna 2021. Pôjde o informácie ohľadom nariadení a pravidiel vrátane prípadného testovania zúčastnených, ktoré budú platiť pre účastníkov či divákov. Odporúčajú tiež riadiť sa všeobecným ustanovením k hromadným podujatiam (vyhláška v prílohe).

Informácie:

Slovak Open Handball U12, U14 a Mini Open Handball U10 v Žiline

Slovak Open Handball SZH

Pokyny k platbe SOH 2021

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam