Ubytovanie rok 2018

Ubytovanie

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách, internátoch, resp. v penzióne.

Stravovanie

Stravovanie účastníkov bude zabezpečené organizátorom turnaja v školskej jedálni.

Pobytové balíčky

 

Termíny

28 5. 2018– konečný termín pre podanie prihlášky

1.6. 2018 – konečný termín pre zaplatenie všetkých poplatkov

Vklady:
  • Bez štartovného za družstvo
  • Vratná kaucia – 100 € / družstvo

Platiť sa bude pri registrácii (kaucia prepadá v prípade poškodenia hmotného materiálu alebo neodohratia zápasov na turnaji). Kaucia sa vracia družstvám hneď po ukončení turnaja ak družstvo splní náležitosti na vrátenie kaucie.