Oficiálne logo podujatia Slovak Open Handball kategórie U12

Slovak Open Handball 2019

Vážený priatelia hádzanej,

IUVENTA Michalovce, mesto Michalovce a Slovenský zväz hádzanej Vás srdečne pozývajú na 5.ročník Slovak Open Handball 2019 (SOH 2019) v termíne 14. – 16. jún 2019. Na turnaji SOH 2019 môžu participovať tímy chlapcov a dievčatá v kategóriách U12 (mladšie žiactvo), U10 a U8 (minihádzaná).

Kategórie:
A / chlapci – narodení po 01.01.2006
B / dievčatá – narodené po 01.01.2006
C / chlapci – narodení po 01.01.2008
D / dievčatá – narodené po 01.01.2008
E / chlapci + dievčatá – narodení po 01.01.2010

Termíny na prihlásenie:

21.04.2019 – konečný termín pre podanie prihlášky a zaplatenie poplatkov pre ubytovanie v penzióne a hoteli (do tohto termínu garantujeme miesta v penzióne a hoteli / po tomto termíne ubytovanie v hoteli a penzióne sprostredkujeme len po predchádzajúcej konzultácii).

24.05.2019 – konečný termín pre podanie prihlášky a zaplatenie poplatkov pre ubytovanie v školách

Pre turnaj budú k dispozícii športové haly: Chemkostav aréna, Mestská športová hala Michalovce, telocvičňa Gymnázia Pavla Horova, a vonkajšie ihriska: Základná škola – Okružná 17.

Aktuálne informácie a podrobnosti nájdete: https://iuventa-zhk.sk/?page_id=70536

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

S pozdravom,
Mgr. František URBAN

IUVENTA Michalovce
Špitálska 7
071 01 Michalovce, Slovensko
Tel: +421 911 083 277 E-mail: soh@iuventa-zhk.s