Propozície SOHU12 rok 2021

Ihriská:

Turnaj sa hrá výhradne v športových halách s ihriskom o rozmeroch 40m x 20m.

Minihádzaná sa hrá tiež výhradne v telocvičniach.

Pravidlá:

Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolené používať priestorové obranné systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov.

Organizátor zakazuje hrať v kategórii mladšie žiačky a mladší žiaci kombinované obranné systémy 1+5, 2+4, 3+3 / t.j. zákaz osobného bránenia 1,2, …., 5 hráčov, povolené je len osobné bránenie všetkých hráčov/. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2 – minútové vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.

Lopty:

kategória A – veľkosť lopty 2,
kategórie B, C, D – veľkosť lopty 1,
kategórie E, F – veľkosť lopty 0.

Hrací čas:

2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán.

Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo celoplošná osobná obrana.

Zápasy v minihádzanej sa budú hrať 1 x 15 min. Zápas bude rozhodovať jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 12 hráčov z jedného družstva.

Hrací systém:

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev. Organizátor garantuje odohratie minimálne 6 zápasov na tím v kategórii ml. žiakov a žiačok. V kategórii prípraviek garantujeme minimálne 10 zápasov.

Vyhodnotenie konečného umiestnenia:

1.      rozhoduje vyšší počet bodov
2.      v prípade rovnosti bodov – počet strelených gólov (vyšší)
3.      v prípade rovnosti – rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi
4.      v prípade rovnosti – vzájomné zápasy.

Každý zápas musí skončiť víťazstvom jedného tímu. Rozstrel 7 m hody – 3 na každej strane, potom rýchla smrť.

V prípade rovnakej farby dresov – prezlieka sa tím, ktorý je napísaný ako hosťujúci. Kvôli hodnoteniu strelcov nechceme používať rozlišovačky. Nahláste prosím farby dresov pre jednoduchšiu organizáciu.

Súpiska:

Každé družstvo vypíše elektronicky súpisku tímu najneskôr do 13.6.2021 v súlade s prihláškou na turnaj a zaplatenou platbou. Súpiska družstva obsahuje mená a priezviská a dátumy narodenia hráčov/hráčok, ktorí môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu. Na súpiske sú uvedení aj členovia realizačného tímu.

Zdravotné zabezpečenie:

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí. V čase turnaja sa budeme riadiť platnými pandemickými opatreniami.