Propozície Minihádzaná rok 2018

1. Vekové kategórie
A) Chlapci:

hráči narodení 2007/2008

B) Dievčatá:

hráčky narodené 2007/2008

C) Chlapci + dievčatá (MIX):

hráči narodení 2009/mladší

2. Ihriská

Hrá sa na menších ihriskách s menšími bránkami.

3. Lopty

Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

4.Pravidlá a zápasy

V jednom družstve sú na ihrisku maximálne 4 hráči a 1 brankár. Počet striedaných hráčom nie je nijako obmedzený. Po dosiahnutí gólu rozohráva brankár inkasujúceho družstva vyhadzovaním z bránkoviska. Brankár nesmie opustiť vlastnú polovicu ihriska. Je povolený iba jednoúderový dribling!!!  Hrací čas stretnutí v minihádzanej je 15 min. hrubého času. Čas je centrálny. Medzi zápasmi je 5 minút prestávka.

Organizátor si vyhradzuje zmeniť hrací čas, resp. prestávku.

5. Hrací systém

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

6. Overenie totožnosti

Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou.  Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, alebo CVČ štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

7. Súpiska

Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú odovzdá najneskôr v deň príchodu. Súpiska družstva obsahuje hráčov (-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať  za konkrétne družstvo prihláseného  klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu. Súpisku je možno vyplniť na mieste registrácie.

8. Zdravotné zabezpečenie

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať  u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

9. Riadiaca komisia

Všetky prípady neuvedené v „Základných pravidlách turnaja“ alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

10. Ceny
Ocenenie najlepších družstiev

Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších družstiev.

Ocenenie najlepších hráčov

Na základe výkonov vo finálových zápasoch bude vybraný najlepší hráč (-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších hráčov.

11. Vyhodnotenie postupu

Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 2 body, remízu 1 bod, prehru 0 bodov. O poradí rozhoduje väčší počet bodov, rozdiel skóre, vzájomný zápas, počet strelených gólov a žreb. V prípade rovnosti bodov troch družstiev sa vytvorí minitabuľka. V prípade play off ak stretnutie skončí nerozhodne, nasledujú 7 metrové hody – 3x.

12. Čakacia doba

Čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech oneskoreného družstva. Po dvoch kontumáciách bude družstvu uložená pokuta 30 €, po následnej ďalšej kontumácii bude družstvo vylúčené z turnaja. Žiadame všetky družstvá a rozhodcov o maximálnu presnosť pri začiatkoch stretnutí!

13. Farby dresov

Družstvo musí mať rovnaké dresy (tričká, rozlišovače) s číslami. V prípade zhodných dresov sa musí družstvo uvedené v rozpise ako hosťujúce prezliecť do sady dresov v inom farebnom prevedení, alebo dostanú rozlišovacie tričká.

14.Predzápasová  príprava

Rozcvičenie družstva je možné len v priestoroch mimo ihriska resp. na ihrisku pred zápasom, ak to čas dovoľuje. Treba nevyhnutne dodržať čas začiatku zápasu! Využiť ihrisko na rozcvičenie budú mať právo aktuálne hrajúce družstvá v nasledujúcom zápase.

15. Šatne

Šatne v športovej hale budú slúžiť z priestorových dôvodov len pre aktuálne hrajúce družstvá. Šatňa slúži len na prezlečenie. V šatni nie je možné nechať si veci. Usporiadatelia nezodpovedajú za osobné veci účastníkov turnaja. Ku každej šatni sú k dispozícii sprchy.