Prihláška rok 2019

Prihláška účastníkov na rok 2019 Slovak Open Handball

14.-16.06.2019 v Michalovciach

Ponuka ubytovania a stravovania je súčasťou prihlášky

Pre každé družstvo a kategóriu musí byť samostatná prihláška. Prihlášku pre mladších žiakov, mladšie žiačky a minihádzanú je potrebné poslať na e-mail:  soh@iuventa-zhk.sk.

Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 24.05.2019 na kontaktnú adresu usporiadateľa. Po jej doručení, Vám bude zaslané potvrdenie s identifikačným číslom, ktoré uvediete pri platbe ako variabilný  symbol.  V  prípade  ubytovania  na  hoteli  alebo  penzióne  je  termín  záväznej prihlášky a zaplatenie poplatkov do 21.04.2019.

Kontaktné údaje na usporiadateľa:

IUVENTA Michalovce, Špitálska 7, 071 01 Michalove
Kontaktná osoba: František Urban, Milica Tomková,
Email:soh@iuventa-zhk.sk,
Tel: +421 911 083 277, +421 903 411 449

Platobné údaje:
VÚB banka, pobočka Michalovce, Námestie slobody 3, 071 80 Michalovce
Názov  účtu: IUVENTA Michalovce, hádzanársky klub
IBAN: SK79 0200 0000 0013 9725 9954
SWIFT: SUBASKBX