Galérie SOHU12

Podmienky používania
Fotogaléria

Je určená všetkým fanúšikom Slovak Open Handball U12 a hádzanej všeobecne. Fotografie nie sú k dispozícii na stiahnutie z galérie pre iné kluby a organizácie a sú doplnené ochrannou značkou (watermark) vo forme názvu SZH alebo SOHU12. Úprava akejkoľvek časti fotografií, odstránenie vodotlače, ich sťahovanie a ďalšie používanie bez súhlasu môže byť považované za porušenie autorských práv a je v rozpore s podmienkami používania stránok minihandball.sk (https://sohu12.sk/kontakt/podmienky-pouzivania/). SZH ako užívateľ portálu a prevádzkovateľ fotogalérie má ich používanie schválené od autorov. Autorské práva na všetky fotografie majú ich tvorcovia a SZH má právo ich šíriť na oficiálnych miestach projektu ako je Fotogeléria, Facebook, Twitter, Google+ poprípade na akciách, ktorých je usporiadateľom. SZH či vlastník autorských práv môže požiadať o ochranu svojich práv súd a zároveň môže žiadať náhradu škody. SZH môže po vzájomnej dohode fotografie z galérie poskytnúť žiadateľovi. Žiadateľovi nevzniká na poskytnutie fotografií žiadny právny nárok a poskytnutie fotografií je možné iba na základe slobodného rozhodnutia SZH alebo vlastníka práv na fotografie.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár (https://sohu12.sk/kontakt/), budeme sa snažiť odpovedať na všetky Vaše otázky.

Videogaléria

Je určená všetkým fanúšikom Slovak Open Handball U12 a hádzanej všeobecne. Videá sú v originálnej dĺžke a kvalite, čo môže mať za následok dlhšiu dobu načítavania. Veľkosť videa je v priemere 6 GB, takže načítavanie na pomalšej internetovej linke nemusí fungovať. Slovenský zväz hádanej (ďalej len SZH), poprípade zmluvný partner ako tvorca videa má autorské práva na všetky videá a bez ich vedomia nie je možné videá ďalej šíriť z galérie. Video je opatrené vodoznakom (watermark) vo forme loga SZH, SOHU12 alebo partnera. Úprava akejkoľvek časti videa, odstránenie vodotlače, poprípade jeho ďalšej distribúcie bez súhlasu môže byť považované za porušenie autorských práv a je v rozpore s podmienkami používania stránok sohu12.sk (https://sohu12.sk/kontakt/podmienky-pouzivania/). Videá nie sú na stiahnutie z galérie okrem videí určených na stiahnutie. SZH poprípade partner môže požiadať o ochranu svojich práv súd a zároveň môže žiadať náhradu škody. SZH môže po vzájomnej dohode video poskytnúť žiadateľovi, pričom na poskytnutie videa z galérie nie je žiadny právny nárok. Poskytnutie videa je možné iba na základe slobodného rozhodnutia SZH.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár (https://sohu12.sk/kontakt/), budeme sa snažiť odpovedať na všetky Vaše otázky.