Ubytovanie rok 2017

Ubytovanie

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách, internátoch, resp. v penzióne.

Stravovanie
Stravovanie účastníkov bude zabezpečené organizátorom turnaja v školskej jedálni.

Pobytové balíčky
Baček A2 – 50,00 € / osoba
A2 ŠKOLA: 2 noci – príchod v piatok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom
Pozn: ubytovanie v triedach na  vlastných karimatkách resp. nafukovačkách, spacákoch a  pod.
Baček A3 – 65,00 € / osoba
A3 ŠKOLA: 3 noci – príchod vo štvrtok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom
Pozn: ubytovanie v triedach na  vlastných karimatkách resp. nafukovačkách, spacákoch a  pod.
Baček B2 – 70,00 € / osoba
B2 – PENZIÓN/INTERNÁT: 2 noci – príchod v piatok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom
Pozn: ubytovanie v penziónových/internátnych izbách na posteliach.
Baček B3 – 85,00 € / osoba
B4 – PENZIÓN/INTERNÁT: 3 noci – príchod vo štvrtok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom
Pozn: ubytovanie v penziónových/internátnych izbách na posteliach.
Baček O2 – 12,00 € / osoba
O2 bez ubytovania, iba 2x obed počas turnaja ( sobota, nedeľa)
Pozn:
Baček O3 – 18,00 € / osoba
O3 – bez ubytovania, iba 3x obed počas turnaja (piatok, sobota, nedeľa)
Pozn:
Baček C – 10,00 € / osoba
C – bez ubytovania a stravy, iba Účastnícka karta
Pozn: účastnícka karta je povinná pre každého účastníka
Termíny

12 5. 2017 – konečný termín pre podanie prihlášk
19.5. 2017 – konečný termín pre zaplatenie všetkých poplatkov

Vklady
  • Mladší žiaci– 60 EUR/ družstvo
  • Mladšie žiačky – 60 EUR/ družstvo
    Zvýhodnené štartovné: V prípade, že oddiel prihlási viac ako jedno družstvo do turnaja, platí za každé družstvo len sumu: mladšie žiačky, mladší žiaci – 50 EUR za družstvo.
  • Minihádzaná – 20 EUR / družstvo
    Zvýhodnené štartovné: V prípade, že oddiel prihlási viac ako jedno družstvo do turnaja, platí za každé družstvo len sumu: minihádzaná – 10 EUR za družstvo.
  • Vratná kaucia – 100 €/ družstvo
    Platiť sa bude pri registrácii (kaucia prepadá v prípade poškodenia hmotného materiálu alebo neodohratia zápasov na turnaji). Kaucia sa vracia družstvám hneď po ukončení turnaja ak družstvo splní náležitosti na vrátenie kaucie.

ubytovanie SOH U12 – Stupava 2017